Curso “Planificacións estratéxicas para entidades”

Nome do curso Planificacións estratéxicas para entidades
Descrición breve Planificar para axudarnos a esbozar o futuro, para darlle luz ás motivacións e intereses, para palmear os ritmos que haberemos de bailar coas compañeiras.
A través da construción das Planificacións Estratéxicas baixamos o mundo ideal no que se moven as nosas misións e visións ao plano máis terreal, dando respostas con enunciados propositivos ás múltiples preguntas que nos xorden no día a día e na toma de decisións da nosa entidade: que, como, cando e con quen queremos facer o que nos gusta facer?
Horas Introdutorio: 8 horas.
Avanzado: 16 horas.
Prezo Introdutorio: 15€ / persoa (máximo 15 persoas)
Avanzado: 20€ / persoa (máximo 15 persoas)
Obxectivos · Dar a coñecer os compoñentes dun Plan Estratéxico dun xeito áxil e ameno.
· Coñecer e experimentar con ferramentas e metodoloxías.
· Construción colectiva e práctica das liñas do noso Plan Estratéxico.
Persoas/Entidades destinatarias Entidades sociais e culturais e persoas individuais interesadas.
Descrición ou índice dos contidos As entidades adoitamos traballar en moitos ámbitos diferentes, caracterizados por un amplo abano de temáticas de especialización, metodoloxías, espazos e tipo de persoas ás que nos diriximos. Unha auténtica ensalada de froitas.
É por isto que faise preciso planificalas e estruturalas en torno a obxectivos, tempos e recursos para sacarlles o maior rendemento e axudarnos a orientar o noso traballo a medio prazo.
A Planificación Estratéxica é ese documento práctico, flexible e comunitario no que recollemos os nosos xeitos de facer, as nosas priorizacións e motivacións aterradas en ferramentas, os públicos, os obxectivos e os indicadores que nos axuden a dar conta dos resultados obtidos.Contidos
· Plan Estratéxico: descrición, estrutura, análise da utilidade.
· Ferramentas para a construción colectiva dun Plan Estratéxico.
· Como se fai un Plan Estratéxico? Espazo práctico
Metodoloxía Fomentamos unha metodoloxía participativa que promova as prácticas experienciais e fomente a creatividade. Neste obradoiro combinaranse momentos máis expositivos con espazos de traballo conxunto para a construción colectiva dunha planificación estratéxica.
Material necesario Ordenador, proxector, material de papelería, bo humor, gañas e espazos amables co ser humano (imprescindibles).
Docente/s Tempo de Loaira S. Coop. Galega.

Contacto para este curso: tempodeloaira@gmail.com / tlf.  686 552 526 (Aida)