Curso “Introdución básica á xestión das redes sociais de organizacións”

Nome do curso Introdución básica á xestión das redes sociais de organizacións
Descrición breve Nocións básicas para a xestión das redes sociais de organizacións públicas ou privadas.
Horas 1. Opción A: 1 sesión de 3 horas.
2. Opción B: 2 sesións de 3 horas.
Prezo 1. Opción A: 20€.
2. Opción B: 40€.
[Grupo mínimo: 5 persoas]
[Prezos reducidos ao contratar para varios grupos]
Obxectivos 1. Comprender a utilidade e potencialidades das redes sociais ao nivel das organizacións.
2. Aprender a xestionar e manter actualizadas as redes sociais das organizacións.
Persoas/Entidades destinatarias Todo tipo de persoas, empresas e entidades.
Descrición ou índice dos contidos 1. Introdución: internet e o márketing.
2. Familiarizándonos co Social Media Marketing, o Community Manager e o Community Management.
3. Tipos de redes sociais.
4. A nosa identidade social.
5. Como crear e xestionar contidos nas redes sociais.
6. Ferramentas prácticas de xestión e avaliación.
7. Exercicios prácticos.
8. Avaliación.
Metodoloxía Curso presencial. Os contidos son adaptables ás necesidades das persoas asistentes.
Material necesario Ningún específico. Para un mellor seguimento do curso recoméndase dispor dun computador ou tablet.
Docente/s MaOs Innovación Social, S. Coop. Galega

Contacto para este curso: maos@maos.gal / tlf.  694 401 505