Proxecto Itinerarios participativos

Semente Itinerarios participativos
Como é a semente? Proceso de participación social para construír colectivamente un itinerario que axude a diversificar a economía do rural.
Cales son as súas raíces?
  • Xerar un proceso de participación social cun carácter formativo no que conxugar as potencialidades do patrimonio cultural, material e inmaterial, do rural co autoemprego.
  • Capacitar as persoas participantes como guías intérpretes do patrimonio.
  • Implicar as persoas participantes na conservación e valorización dos recursos culturais e ambientais do seu territorio.
Quen vai poder comer os seus froitos? Veciñanza, asociacións ou colectivos sociais de diversa índole, sectores profesionais (marisqueo, redería, hostalaría, gandaría, agricultura, artesanía, etc…)
Como se sementa? Este proxecto fundaméntase en dinámicas participativas e colaborativas que fomentan o traballo en equipo.
Ten unha duración estimada entre 6 e 8 meses. Comeza cunha serie de sesións formativas en técnicas de interpretación do patrimonio, a partir das que o grupo construirá unha ruta interpretativa que se dará a coñecer e se valorará.
O proxecto conta cunha fase de seguimento de mellora así como coa elaboración do material didáctico necesario.
Que froitos se esperan ou se deron?
  • Acadar un bo funcionamento grupal.
  • Outorgar coñecemento en técnicas de comunicación e interpretación do patrimonio para a atención ao público.
  • Xerar unha ferramenta que valoriza o medio e que pode funcionar como un posible complemento laboral.
  • Crear, no mínimo, unha ruta ou itinerario pola zona de maneira colectiva.
Que aprendizaxes poderemos utilizar para a próxima sementeira?
  • Implicación Ambiental.
  • Cohesión Social.
  • Empoderamento.

Queres máis información sobre este proxecto-modelo? Contacta con feitoriaverde@feitoriaverde.com / tlf. 698 161 76