Proxecto de participación cidadá para a xestión do territorio

SEMENTE Participación cidadá para a xestión do territorio
Como é a semente? A través dunha serie de sesións de traballo coa cidadanía iranse definindo diferentes ideas e propostas para que a xestión e ordenación do territorio sexa o máis achegada posible ás necesidades da poboación.
Cales son as súas raíces?
  • Implicar a poboación na toma de decisións municipais
  • Crear un proceso de participación social para mellorar a ordenación do territorio municipal
Quen vai poder comer os seus froitos? A poboación en xeral e as entidades locais.
Como se sementa?
  • Deseño e execución de varias sesións de traballo (Faladoiros Verdes) para reflexionar e decidir sobre a xestión do noso territorio.
  • Deseño e execución dunha saída de campo ao lugar en concreto ou a distintos puntos que se queiran traballar (Miradoiros Verdes).
  • Traballo de sensibilización: elaboración dun mapa emocional do noso concello.
  • Encontro e posta en común con carácter lúdico- formativo.
Que froitos se esperan ou se deron? Elaboración conxunta poboación-técnicos municipais, dunha serie de estratexias para a ordenación do territorio municipal.
Que aprendizaxes poderemos utilizar para a próxima sementeira?
  • Mellora da cohesión social.
  • Favorecer as relacións concello-veciñanza.
  • Capacitación ante a toma de decisións e participación cidadá en materia ambiental e, especificamente, da ordenación do territorio.

Queres máis información sobre este proxecto-modelo? Contacta con feitoriaverde@feitoriaverde.com / tlf. 698 161 76