Proxecto Batefogo

SEMENTE Proxecto Batefogo. Prevención de lumes forestais a través da intervención social
Como é a semente? O Batefogo é un proxecto de intervención social que propón compaxinar de forma eficaz a prevención dos lumes coa dinamización económica e social do medio rural.
Cales son as súas raíces?
 • Reducir o número e o impacto dos lumes forestais.
 • Fomentar os usos sustentábeis do monte e a dinamización económica do medio rural.
 • Xerar unha nova cultura forestal.
 • Pór en valor os elementos patrimoniais e culturais do territorio.
 • Promover unha custodia participativa do territorio.
Quen vai poder comer os seus froitos? Esta iniciativa está pensada para a súa aplicación en calquera lugar da nosa xeografía e está dirixida a todo tipo de entidade (administración pública, comunidades de montes, etc.) con vontade de póla en acción.
Como se sementa? Emprégase unha metodoloxía de traballo baseada en combinar catro procesos de forma paralela:

 • Elaborar un estudo do territorio, que nos permita coñecer en detalle as características xeográficas, históricas, socioeconómicas, ecolóxicas e culturais.
 • Impulsar un proceso participativo co obxectivo de diagnosticar a problemática dos lumes e as súas características concretas no territorio, identificando actores clave, aspectos a ter en conta, espazos sensibles, potencialidades da contorna e oportunidades en clave produtiva e de xeración de emprego.
 • Desenvolver unha campaña de educación ambiental con actividades para distintos públicos que dinamicen a comunidade, achegue información sobre aspectos relevantes na xestión do territorio e anime á participación activa.
 • Articular unha campaña de comunicación que dea conta de cada un dos pasos que se están a dar para acadar a máxima repercusión social e participación cidadá posíbel.
Que froitos se esperan ou se deron?
 • A redución dos lumes e a súa extensión
 • A creación de emprego a través de iniciativas sustentábeis que revaloricen o territorio.
 • Unha maior cohesión social das comunidades destinatarias
Que aprendizaxes poderemos utilizar para a próxima sementeira?
 • A importancia do papel dos maiores na recuperación de saberes e usos tradicionais e sustentábeis.
 • A importancia da prevención dos conflitos como primeiro paso para reducir os lumes.
 • A creatividade colectiva como motor de desenvolvemento comunitario

Queres máis información sobre este proxecto-modelo? Contacta vía info@batefogo.com / tlf. 609 90 95 64